جان های شیفته آذر ماه سال جاری به چاپ دوم رسید 

تاریخ انتشار :
پنجشنبه 28 اذر

به نقل از نشر اندیشه احسان کتاب «جان های شیفته» (نقدهایی بر تاریخ جنبش چریکی قبل از انقلاب با تاکید بر چریک های آذربایجان) نوشته علی مرادی به تازگی توسط نشر اندیشه احسان به چاپ دوم رسیده است. چاپ اول این کتاب شهریور ماه سال جاری به بازار نشر عرضه شد.

بنگر این دو مظهر زندگانى را
که چه دردناک به تو ارمغان مى‌دهم فرزند  بنگر و بگزین
 یکى یوغ است هر که آن را بپذیرد کامیاب مى‌گردد 
چونان نر گاوى رام، در خدمت خان بر بسترى از کاه گرم خواهد آرمید و یونجه فراوان خواهد یافت 
و دومى رمزى است که خویشتنِ من پدید آورده‌است
چونان قله اى که با کوه به دنیا مى‌آید و آن ستاره است که نور مى‌افشاند و نابود مى‌کند
و چون در دست حاملان خود بدرخشد تباهکاران مى‌گریزند  آن که نور به همراه دارد همیشه تنها است ...
《ستاره و یوغ - خوزه مارتی》

چاپ دوم این کتاب با 356 صفحه و قیمت 60 هزار تومان عرضه شده است.